PROJENİN ADI: Sarmaşık I HES
PROJENİN YERİ: Hayrat / Of / Trabzon - Türkiye
İŞVEREN: Fetaş Fethiye Enerji ve Ticaret A.Ş.
İŞ KAPSAMI:
İmalat ve montaj;
Cebri boru aksesuarları,
Regülatör, çökeltim havuzu, yükleme havuzu ve santral binası kapsamındaki giriş ızgaraları,
İşletme ve batardo kapakları ve kaldırma teçhizatları,
Santral binası çelik çatısı,
Cebri boru giriş kelebek vanası Ø1300 mm.
KURULU GÜÇ: 20,58 MW
TAMAMLANMA TARİHİ: Temmuz 2008


01_01 01_02 01_03 01_04

01_05 01_06 01_07 01_08

01_09