PROJENİN ADI: Sarmaşık II HES
PROJENİN YERİ: Hayrat / Of / Trabzon - Türkiye
İŞVEREN: Fetaş Fethiye Enerji ve Ticaret A.Ş.
İŞ KAPSAMI:
İmalat ve montaj;
Cebri boru aksesuarları,
Regülatör, çökeltim havuzu, yükleme havuzu ve santral binası kapsamındaki giriş ızgaraları,
İşletme ve batardo kapakları ve kaldırma teçhizatları,
Santral binası çelik çatısı.
KURULU GÜÇ: 21,38 MW
TAMAMLANMA TARİHİ: Kasım 2008


01_01 01_02 01_03