PROJENİN ADI: Aralık Regülatörü ve HES
PROJENİN YERİ: Borçka / Artvin - Türkiye
İŞVEREN: Kar - En Karadeniz Elektrik Üret. ve Tic. A.Ş.
İŞ KAPSAMI:
Tasarım, imalat ve montaj;
Cebri boru ve aksesuarları,
Cebri boru giriş kelebek vanası Ø1200 mm,
Regülatör, çökeltim havuzu, yükleme havuzu ve santral binası kapsamındaki giriş ızgaraları,
İşletme ve batardo kapakları, kapak kaldırma ve kumanda techizatları,
Dipsavak sürgülü vanası 710x710 mm.
KURULU GÜÇ: 12,41 MW
TAMAMLANMA TARİHİ: Ekim 2009


01_01 01_02 01_03 01_04

01_05 01_06